„Zidentyfikowana” biblioteka

03.11.14

Biblioteka Publiczna we Lwówku zyskała nowe oblicze dzięki udziałowi w konkursie pt. „Kierunek: BIBLIOTEKA”. Konkurs realizowało Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek*

Placówka aplikowała do konkursu na wiosnę bieżącego roku. Zadanie polegało na zaprojektowaniu, wykonaniu i zamontowaniu elementów oznakowania zewnętrznego placówki w przestrzeni miejskiej. Biblioteka otrzymała projekty elementów oznakowania oraz środki na ich realizację. Zamontowano trzy kierunkowskazy dojścia do biblioteki oraz tablicę ogłoszeń na budynku mieszczącym się w rogu rynku. Ponadto wykonano oznakowanie na elewacji biblioteki oraz tablicę informującą o godzinach otwarcia i dostępności usług zamontowaną przy wejściu. Dzięki temu, że realizacja projektu zbiegła się  z remontem elewacji biblioteki, instytucja zyskała bardzo mocno na wizerunku. Budynek, który wcześniej dla przejezdnych osób nie był jednoznacznie identyfikowany zyskał dużą tablicę informującą o jego przeznaczeniu. Korzyści dla biblioteki, oprócz wizerunkowego aspektu, polegają na zwiększeniu liczby kanałów informujących o ofercie instytucji.

 

*Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.