O Bibliotece

O Bibliotece

Początki naszej biblioteki sięgają 1948 roku. Funkcjonowała ona wtedy w jednym ciasnym pomieszczeniu i dysponowała 300 egzemplarzami książek. Obecnie znajduje się przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i posiada wypożyczalnię, czytelnię, salę komputerową oraz oddział dla dzieci.

Biblioteka organizuje spotkania autorskie, warsztaty dla uczniów, cykliczne noce gier, współorganizuje zajęcia podczas ferii i wakacji. Od kilku lat działa w niej również Klub Maluszka oferujący zajęcia rozwojowe dla dzieci od 1 roku życia. Dorośli mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć komputerowych, które mają na celu oswojenie z elektroniką i internetem.

Ponadto z biblioteką jest ściśle związany Dyskusyjny Klub Filmowy „Zmruż oczy”, który poprzez swą działalność sprowadza wielkie kino do naszego małego miasteczka.

Inną propozycją są cykliczne warsztaty Zakładu Fotografii Autorskiej „Anima”, podczas których uczestnicy zgłębiają tajniki fotografii. Zakład ma na swoim koncie wystawę oraz autorski album fotograficzny.

Całość księgozbioru jest skomputeryzowana, a dostępność książki można łatwo sprawdzić na stronie internetowej poprzez zakładkę KATALOG.

Istnieje możliwość nieodpłatnego wykorzystania czytelni jako sali zebrań lub sali wykładowej. Chcemy się zmieniać i rozwijać, by jak najlepiej służyć społeczności lokalnej.

Deklaracja dostępności

Nasz zespół

  • Anna Czekała – kierownik biblioteki
  • Dominika Gałach – bibliotekarz, oddział dla dzieci
  • Szymon Konieczny – regionalista, bibliotekarz, opiekun DKF „Zmruż oczy” oraz ZFA „Anima”
  • Joanna Tobińska – bibliotekarz, wypożyczalnia dla dorosłych
  • Mariola Kudełka – pracownik gospodarczy