Bezpłatne porady adwokackie w bibliotece

25.09.15

Uwaga!!!!!
W dniach:
25.09.2015 (piątek)
16.10.2015 (piątek)
20.11.2015 (piątek)
11.12.2015 (piątek)
w godzinach 14.00 do 17.30
w czytelni Biblioteki Publicznej w Lwówku,
Al. E. Sczanieckiej 56, można będzie skorzystać z bezpłatnych porad adwokackich. Porad udziela adwokat Remigiusz Sobieski. Istnieje możliwość wcześniejszego przesłania dokumentacji: e-mail:   remigiusz.sobieski@vp.pl oraz kontakt telefoniczny z adwokatem: tel. – 606 354 592