Pieniądze na książki

30.08.22

Podczas wakacyjnych zawirowań nie zdążyliśmy się podzielić informacją o otrzymaniu dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Bardzo się z tego powodu ciszymy, ponieważ efekty tego zobaczycie już niebawem na bibliotecznych półkach.