Nabór na stanowisko bibliotekarza

22.11.22

Szukamy osoby do naszego zespołu. Szczegółowe wymagania znajdują się w pliku „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy”. Aplikacje przyjmowane są do 7 grudnia. Dokumenty, które trzeba złożyć:

(formularze dokumentów z punktu 3,4,5,6,8 prosimy pobrać TUTAJ pozostałe przygotowują Państwo sami)

  1. List motywacyjny
  2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
  3. oświadczenie o niekaralności
  4. oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych
  5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  6. podpisana klauzula informacyjna RODO
  7. kserokopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności
  8. kwestionariusz osobowy
  9. kserokopie świadectw pracy
  10. przedstawienie w formie pisemnej trzech inicjatyw, pomysłów na rozszerzenie bibliotecznej oferty dla dzieci (takich, których biblioteka Lwówek nie ma w ofercie)