Zapisz się

Wypełnij formularz aby założyć kartę biblioteczną. * Dane obowiązkowe
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w: al. Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości. Podstawą do przetwarzania danych są ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach oraz ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka będą powierzone dostawcy systemu bibliotecznego MAK+ w celu należytej obsługi technicznej. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do żądania przenoszenia danych oraz wniesienia skargi na zasady przetwarzania danych do Prezesa UODO. Dane będą przetwarzane tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków biblioteki na zasadach określonych w Regulaminie biblioteki. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa oraz dostawca systemu bibliotecznego, bank w przypadku rozliczeń za przetrzymanie, dostawca programu mailowego. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji drogą telefoniczną/mailową również operator telefonii oraz dostawca poczty e-mail. W kwestiach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych oraz danych Pani/Pana dziecka proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych iod@mgok.lwowek.com.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w: al. Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości. Podstawą do przetwarzania danych są ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach oraz ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka będą powierzone dostawcy systemu bibliotecznego MAK+ w celu należytej obsługi technicznej. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do żądania przenoszenia danych oraz wniesienia skargi na zasady przetwarzania danych do Prezesa UODO. Dane będą przetwarzane tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków biblioteki na zasadach określonych w Regulaminie biblioteki. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa oraz dostawca systemu bibliotecznego, bank w przypadku rozliczeń za przetrzymanie, dostawca programu mailowego. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji drogą telefoniczną/mailową również operator telefonii oraz dostawca poczty e-mail. W kwestiach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych oraz danych Pani/Pana dziecka proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych iod@mgok.lwowek.com.pl