Zaproponuj książkę

Jeśli chciałbyś zasugerować nam kupno publikacji (książka, czasopismo), której nie ma w naszych zbiorach, wypełnij i wyślij poniższy formularz. Zgłoszony przez Ciebie tytuł będzie brany pod uwagę podczas dokonywania zakupu nowości wydawniczych.